Koncept

Crowwwebdesign laver hjemmesider ud fra følgende principper:

Firmaet er lukket pr. 7. april 2013

Da jeg vendt tilbage til mine uddannelsesmæssige rødder og har taget en kandidatuddannelse i Landskabsforvaltning, har jeg måttet lukke firmaet for at kunne få dagpenge.

 

Her kommer der lidt om mit koncept

Databasebaseret (hvor det er en fordel)

  • Øger muligheden for aktuelt stof på siderne – bl.a. gennem automatisk fjernelse af forældede oplysninger / dokumenter fra hjemmesiden (de fjernes ikke fra databasen, men de vises ikke)
  • Det viste kan tilpasses brugerens ønsker, idet siderne kan genereres automatisk ud fra en søgning i databasen baseret på ønskerne.
  • Oplysningerne (f.eks. adresser) ligger ét sted og kan så hentes ind på flere forskellige sider. På den måde skal man kun opdatere ét sted.

 

Administrationsværktøjer

En hjemmeside skal helst være opdateret, og så er det ikke særlig hensigtsmæssigt, hvis en præsentation af et firmas eller en organisations seneste nye tiltag er afhængig af én enkelt persons indsats. Hvad gør man f.eks., hvis webmasteren (intern eller ekstern) holder ferie ?

Derfor udstyres Crowwwebdesigns kunder med et administrationsmodul, hvor selv folk uden den store forstand på webprogrammering kan opdatere databasernes indhold og dermed de aktuelle dele af hjemmesidens indhold. Det kunne eksempelvis være: Nyhedsside, Arrangementer/møder, medarbejderpræsentationer, nye bestemmelser og lignende. 

Der vil sågar kunne tilføjes billeder eller dokumenter med automatisk link til disse

 

Layout-styring
- med rammer eller med diverse sider inkluderet i et skema

Selv om indholdet af siderne skal tilpasses brugernes ønsker, skal siderne helst have et fælles præg ( og gerne et, der passer ind i firmaets/organisationens øvrige layoutlinie.

Måden, hvorpå man navigerer rundt på hjemmesiden, er også af stor betydning for de muligheder, man har med hensyn til layout.

  • Med rammer (som de fleste browsere efterhånden kan håndtere) har man som regel hele tiden overblik over samt adgang til hovedmenuen i en top- eller sideramme – også selv om man scroller ned ad siden, og man udskifter ofte kun siden i den ene af rammerne, hvilket øger hastigheden. Til gengæld kan flere brugere have problemer med at få udskrevet rammen med det ønskede dokument.
  • Med diverse sider inkluderet i et skema. Her "forsvinder" hovedmenuen, når man scroller ned ad siden, den det er lidt lettere at styre layoutets udseende med et skema frem for en masse rammer inden i hinanden. Desuden er man sikker på at få det hele med, når man skriver ud.

 

Billeder på hjemmesiden

Billeder kan sige mere end 1000 år, fremhæve firmaets/organisationens image og være med til at gøre siden mere indbydende, men de tager også længere tid at hente ned end tekst. Og selv om internet forbindelserne bliver hurtigere og hurtigere, så bliver brugerne tilsvarende mere utålmodige, så hastigheden er stadig vigtig.

Før et billede lægges på, skal det derfor vurderes, om det fremmer brugernes udbytte, og gør det det, skal det komprimeres så meget som muligt, uden at det går ud over kvaliteten/billedets funktion.

Crowwwebdesign hjælper gerne med at anskaffe og bruge et billedbehandlingsprogram, hvis der på hjemmesiden er mulighed for selv at lægge billeder på.

 

Målgruppe-tilpasning

At vide hvem modtageren er, er essentielt i enhver form for kommunikation – og derfor også på en hjemmeside.

Ved nye kunder – uden for den branche, hvor Crowwwebdesign hidtil har arbejdet, vil der blive brugt lidt tid ( max. 3-4 timer + X antal timer for Crowwwebdesigns egen regning) på at lære kundens modtagergruppe "at kende".

Vil de f.eks. bare have tørre tal/informationer, eller er der tale om en medlemsskare, hvor sammenholdet evt. skal styrkes, og de "skal føle sig hjemme"?

 

Kodeords-sikring af sider

Der er mulighed for at sikre, at visse sider (eller dele af sider) kun kan ses af autoriserede brugere med eget brugernavn. Det kunne f.eks. være administrationsmodulet (selv om det ofte vil have en adresse, som kun er kendt for de indviede), en intern debatfunktion eller en service, der forudsætter, at man er betalende bruger eller medlem af organisationen.

 

 

Koncept/Produkt
- Databasebaseret
- Administrationsværktøjer
- Layout-styring
- Billeder på hjemmesiden
- Målgruppe-tilpasning
- Kodeords-sikring af sider

"Kragen" bag navnet
"Kundeservice
Referencer
Kontakt