Ud over navnet har en ornitologisk interesse og medlemskab af spejdegruppen Kragefolket været afgørende for valg af firmanavnet.

Firmaet er lukket pr. 7. april 2013

Da jeg vendt tilbage til mine uddannelsesmæssige rødder og har taget en kandidatuddannelse i Landskabsforvaltning, har jeg måttet lukke firmaet for at kunne få dagpenge.

 

Steffen Krag Brysting

Født: 27. april 1965
 
Uddannelse:
2013 Kandidatuddannelse i Landskabsforvaltning fra Københavns Universitet
1998 Liniefag i biologi på Fr.berg seminiarium under åben uddannelse
1991 Skovtekniker-eksamen fra Skovskolen i Nødebo
Kurser:
2008 Sitecore CMS Certified Administrator (1 dag)
2007 Dynamiske blanketter i Adobe Acrobat 
(1 dag)
2005 Projektledelseskursus (3 dage)
2004 Specialkursus i Adobe InDesign (2 dage)
2003 Specialkursus i Adobe InDesign (3 dage)
2003 Grundkursus + udvidet kursus i Adobe InDesign (1 + 2 dage)
2002 Udvidet kursus i ASP (2 dage)
2001 Brugertilpasset Access-kurssus  (2 dage)
2001 Udvidet kursus i Photoshop
2001 Opsætning af Internet-organisationen (3 dage)
2000 Grundkursus i ASP (2 dage)
2000 Udvidet kursus i Frontpage 98 (2 dage)
1999 Acrobat 4.0 Grundkursus (1 dag)
 
Erfaring:
2008 - Webmaster ved Det Biovidenskabelige Fakultet (KU) - LIFE
Udvikling og vedligeholdelse af den CMS-baserede hjemmeside, www.life.ku.dk - herunder oprettelse af nye projekt-/kampagnesites og styring af rettigheder til de mange lokalredaktører. Dertil kommer supportfunktion i samspil med leverandøren af CMS-systemet (Sitecore).
2004 - Selvstændig webdesigner med firmaet Crowwwebdesign
2003 -
  2004
Ansat som informationsmedarbejder hos Jordbrugsakademikerne, som pr. 1. jan. 2003 overtog sekretariatsfunktionen for DSL. Funktionerne var stadig primært redaktion og layout af bladet Skov&Land (fra maj 2003 i Adobe InDesign) samt vedligeholdelse  og udvikling af DSLs hjemmeside.
2001 - Webmaster for www.ps-xmastree.dk  - hjemmeside for Dansk Juletræsdyrkerforening
1999 -
  2003
Webmaster for www.pefc.org - hjemmeside for PEFC, en europæisk paraplyorganisation for miljøgodkendelse af træ
1999 - Webmaster for www.european-foresters.org  - hjemmeside for Union of European Foresters - en europæisk forening for skovfolk
1998 - Webmaster for DSL's hjemmeside, da organisationen går på nettet med www.skovogland.dk . Hjemmesiden er blevet redigeret med brug af programmet FrontPage, som i dag suppleres med JavaScripts og  især ASP-programmering.
1993 - Overgang til desktop-produktion af bladet med programmerne QuarkXPress og Photoshop.
1992 -
  2002
Ansat som informationsmedarbejder hos Danske Skov- og Landskabsingeniører (DSL). Primær opgave: Redaktør for bladet SkovbrugsTidende --> senere Skov&Land. Også udarbejdelse af lønstatistik det første år.

 

Koncept/Produkt
"Kragen" bag navnet
- Uddannelse
- Kurser
- Erfaring

"Kundeservice
Referencer
Kontakt